Vse pravice pridržane - Copyright © Petra Draškovič 2014 , Contact: Info@petradraskovic.com, www.petradraskovic.com

PETRA DRAŠKOVIČ PELC F O T O G R A F I J A  -  P H O T O G R A P H Y Trenutek dotika, sanj in doživetij.  -   A  moment of touch, dreams, and unique experience.


NOVOSTI/ NEWS:


Nova potopisna predavanja -  v rubriki LECTURES - PREDAVANJA

(new slide shows lectures  in LECTURES section)


V tednu od 25. do 28. 8. smo tulili z volkovi. And if you are interested in wolf howling in Kočevsko check here::

Več: