F o t o g r a f i j a  -  P h o t o g r a p h y

Vse pravice pridržane - Copyright © Petra Draškovič 2014

Trenutek dotika, sanj in doživetij. - A moment of touch, dreams, and unique experience. Koledar 2015  - prednaročila zbiramo še     do 7.11.2014 koledar 2015