Vse pravice pridržane - Copyright © Petra Draškovič 2014 , Contact: Info@petradraskovic.com, www.petradraskovic.com

PETRA DRAŠKOVIČ PELC F O T O G R A F I J A  -  P H O T O G R A P H Y Trenutek dotika, sanj in doživetij.  -   A  moment of touch, dreams, and unique experience.


NOVOSTI/ NEWS:


Novi prispevki v rubriki BLOG

(new articles in BLOG section)


18.7. 2015 se bomo udeležili 18. Prangerijade v Predgradu z našimi izdelki in spominki. Vabljeni, da nas obiščete.

15.8. 2015 pa smo na Tamburanje va Kostel. Dobrodošli!

(We  will attend 18th Prangerijada  on 18th July 2015 in Predgrad with our products and souvenirs. Welcome to stop by.

On 15th August we will be on Tamburanje va Kostel

in Kostel. Welcome !)


Vabljeni na Rihtarjevo domačijo v Babno polje 2.8. 2015 ob 19h na potopisno predavanje o Svetlobi severnih obzorij - naravne lepote Švedske  

(Welcome to Rihtarjeva domačija in Babno Polje on 2nd August 2015 to experience  my photo show of Sweden)